Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ychwanegu digwyddiad

Dangos 10 o 184 digwyddiadau.

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd!

Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth:

Bob dydd Mawrth, 2:30-7yh
Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia 
Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/startup-club--1/ 

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/startup-club--1/ 

Dyddiad:
-

“Ah, gerddoriaeth,” meddai, gan sychu ei lygaid. Hud y tu hwnt i bopeth rydyn ni'n ei wneud yma!”  Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://www.popupbusinessschool.co.uk/wrexham-flintshire.html

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:
https://www.eventbrite.com/e/this-is-wrexham-tourism-forum-tickets-88480171575  
 

Dyddiad:
-

Oes awydd dysgu siarad Cymraeg a mwynhau paned ar yr un pryd mewn awyrgylch anffurfiol? Ymunwch á ni yn Llyfrgell Rhos pob pnawn dydd Llun am 2 o'r gloch Yn cychwyn ar 2ail o Fedi 2019 Addas i rhai di Gymraeg a phawb sydd á diddordeb Croeso cynnes i bawb.

Addas ar gyfer oedolion.

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , -

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:
https://www.eventbrite.co.uk/e/cancer-in-the-workplace-wrexham-tickets-87698497567?aff=ebdssbdestsearch

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--5/ 

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
- , - , - , -

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -