Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ychwanegu digwyddiad

Dangos 10 o 81 digwyddiadau.

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd!

Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth:

bob dydd Mawrth, 2:30-7yh
Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia 
Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH

Dyddiad:
-

Ewch i hwyl yr wyl gydag ymweliad i weld Siôn Corn yn yr ogof hudol. Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig. Nid oes angen bwcio, archebwch docynnau o dderbynfa Tŷ Pawb.

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , -

Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Addas ar gyfer pawb.

Pris tocyn: am ddim.

Dyddiad:
- , - , -

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Addas ar gyfer oedolion.

Pris tocyn: am ddim.

Dyddiad:
- , - , -

Addas ar gyfer 0-5.

Pris tocyn: am ddim.

Cyswllt Llyfrgell y Waun ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Dyddiad:
- , - , -

Sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu gyda’i gilydd. Gweithgareddau lluniad, paentio neu greu gwahanol bob wythnos. Bob dydd Sadwrn, 10am – 12pm £2 y plentyn, oedolion am ddim.

Dyddiad:
- , - , -

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn.

Dyddiad:
-

Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Addas ar gyfer pawb.

Pris tocyn: am ddim.

Dyddiad:
- , - , -

Ewch i hwyl yr wyl gydag ymweliad i weld Siôn Corn yn yr ogof hudol. Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig. Nid oes angen bwcio, archebwch docynnau o dderbynfa Tŷ Pawb.

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , -

Addas ar gyfer pawb.

Pris tocyn: £25 y pen

Cyswllt Hanna Clarke ar 01978 757524 neu ebost hanna.clarke@groundworknorthwales.org.uk.

Dyddiad:
-