Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ychwanegu digwyddiad

Dangos 10 o 179 digwyddiadau.

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd!

Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth:

Bob dydd Mawrth, 2:30-7yh
Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia 
Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/startup-club--1/ 

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://www.popupbusinessschool.co.uk/wrexham-flintshire.html

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--5/ 

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
- , - , - , -

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/turn-traffic-into-profits-the-power-of-lead-generation-tickets-86803685159

OWAIN.WILLIAMS@NATWEST.COM

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:
https://www.eventbrite.co.uk/e/winning-more-business-tickets-81981858947

BNI Rossett 

businessline@wrexham.gov.uk

Dyddiad:
-

Bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch meddyliau a'ch emosiynau, byw eich profiadau a dod yn fwy caredig tuag at eich hun.  Mae'n gyfle i ddysgu strategaethau ac ymagweddau i ddelio â straen mewn lleoliad grŵp bach gydag athro achrededig.

Dyddiad:
-

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle:
https://www.eventbrite.co.uk/e/entrepreneurship-support-group-tickets-85781646213  

Dyddiad:
-

Yn Llyfrgell Llai. Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi.

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -