Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ychwanegu digwyddiad

Dangos 10 o 150 digwyddiadau.

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd!

Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth:

Bob dydd Mawrth, 2:30-7yh
Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia 
Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH

Dyddiad:
-

Bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch meddyliau a'ch emosiynau, byw eich profiadau a dod yn fwy caredig tuag at eich hun.  Mae'n gyfle i ddysgu strategaethau ac ymagweddau i ddelio â straen mewn lleoliad grŵp bach gydag athro achrededig.

Dyddiad:
-

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
-

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Dyddiad:
-

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Dyddiad:
-

Unwaith eto mae'r bobl dalentog o Gwmni Pantomeim Wrecsam a'r Cylch yn diddanu pobl Wrecsam a'r ardaloedd cyfagos wrth godi arian at Elusennau lleol. Yn 2020 mae Jack a'i deulu yn dod i'r dref ynghyd â buwch a chawr a byddent wrth eu bodd yn dod i wylio'r pantomeim anhygoel hwn.

Dyddiad:
-

Dewch i wneud plât papur uncorn

Dyddiad:
-

Celf a chrefft gyda deunyddiau naturiol a gasglwyd yn lleol.

Groundwork North Wales
marketing@groundworknorthwales.org.uk

Dyddiad:
-

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar gyfer Cymru bellach yn cynnal sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Brynteg ar drydydd Dydd Mercher bob mis rhwng 2.30-4.30pm - a byddant yn medru'ch cyfeirio at wasanaethau arbennig, rhoi cyngor a chymorth, a rhoi mynediad ichi at ASDinfoWales.

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -