Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ychwanegu digwyddiad

Dangos 10 o 25 digwyddiadau.

Trowch eich brwdfrydedd i fusnes a’ch diddordebau i swydd!

Galwch heibio unrhyw bryd am fwy o wybodaeth:

Bob dydd Mawrth, 2:30-7yh
Yn Yr Hwb, Canolfan Partneriaeth Parc Caia 
Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam, LL13 8TH

Dyddiad:
-

Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
-

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
- , - , - , -

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

Busnes Cymru | Business Wales

businesssupport@gov.wales

Dyddiad:
- , - , - , -

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes.

Dyddiad:
- , -

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 

Dyddiad:
-

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/45pp-level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-81704812293?aff=ebdssbdestsearch

Dyddiad:
-

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Dyddiad:
-

Mae rhwydweithio’n cynnig cyfle gwych i godi proffil eich busnes, i wneud cysylltiadau newydd, i ddatblygu perthnasau ac i greu busnes a chyfleoedd ychwanegol. Mae’r holl bethau yma’n hanfodol i sicrhau datblygiad a llwyddiant eich busnes i’r dyfodol. Mae croeso i chi fynychu ein cyfarfod nesaf.

Dyddiad:
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

Oes angen i chi gael mwy o'ch brand a'ch marchnata? Oes angen i chi ennill mantais dros eich cystadleuwyr?

Dyddiad:
-