Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 20 o 102 digwyddiad.

Grŵp Crefftau Memrwn

Yn Llyfrgell Llai. Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi.

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 28 Mai 2020 13:00 - 15:00
Lleoliad
Llay Library

Grŵp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis croeso i bawb.

Date: 28 Mai 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth

Clwb Llyfrau Oedolion

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 29 Mai 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Llai

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 01 Mehefin 2020 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Date: 02 Mehefin 2020 15:30 - 16:15
Lleoliad
Coedpoeth Library

Grŵp Crefftau Memrwn

Yn Llyfrgell Llai. Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi.

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 04 Mehefin 2020 13:00 - 15:00
Lleoliad
Llay Library

Clwb Llyfrau Oedolion

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 05 Mehefin 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Llai

Grŵp Crefftau Memrwn

Yn Llyfrgell Llai. Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi.

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 11 Mehefin 2020 13:00 - 15:00
Lleoliad
Llay Library

Clwb Llyfrau Oedolion

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Date: 12 Mehefin 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Llai

Sesiwn Galw Heibio'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn Llyfrgell Brynteg

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar gyfer Cymru bellach yn cynnal sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Brynteg ar drydydd Dydd Mercher bob mis rhwng 2.30-4.30pm - a byddant yn medru'ch cyfeirio at wasanaethau arbennig, rhoi cyngor a chymorth, a rhoi mynediad ichi at ASDinfoWales.

Date: 17 Mehefin 2020 14:30 - 16:30
Lleoliad
Llyfrgell Brynteg