Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Dewch i wneud plât papur uncorn

Bydd Tim Fox o’r mudiad Mind (Cymru) yn siarad am y Cynllun Ymsefydlu yr UE a’r cymorth AM DDIM sydd ar gael ar gyfer unrhyw un sydd yn ymgeisio.  Bydd yn siarad am beth fydd angen i bobl wneud i ymgeisio a phryd mae angen iddynt ymgeisio.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Hwb Cyngor 1st Dydd Gwener

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i’r llyfrgelloedd lleol hyn i’w gweld a’u sganio. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Ganolfan Goffa Brynteg i’w gweld a’u sganio.

Yn Llyfrgell Llai. Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi.

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Grŵp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grŵp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau. Croeso i aelodau newydd!

llay.library@wrexham.gov.uk

01978 855100

Mae gan Gerddorfa Symffoni Wrecsam 6 set o docynnau teulu ar gyfer enillwyr y gystadleuaeth hon i weld cyngerdd “A musical Picture Book” sef cynhyrchiad sain, golau a cherddoriaeth arbennig ar thema Harry Potter mewn cyd-weithrediad gyda Techniquest Glyndŵr ar Ddydd Sul, 19eg Ionawr, 2020.

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.