Cliciwch ar yr ysgol i weld mwy o fanylion am gau’r ysgol.
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Dim digon o staff
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

The school is currently closed to pupils with the exception of the Key Worker pupils. We will update you as soon as we are likely to reopen as soon as we have this information.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:

From today 20.3.20 schools in the Dee Valley Federation will be closed apart for children of Key Workers and others specified by the Welsh Government. We are not sure how long this closure will last but will keep you informed of any changes on our Facebook pages.

We hope you all keep safe and well during this difficult time and thank you for your patience and support.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Mae'r ysgol ar gau yn rhannol dros dro oherwydd pandemig COVID-19. Rydym yn agored i blant gweithwyr allweddol a phlant bregus yn unig. Gofalwch amdanoch eich hun ac arhoswch yn ddiogel.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Dim digon o staff, Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi cau
Disgrifiadau:

Mae'r ysgol ar gau i fwyafrif y disgyblion.

Os yw'ch gwaith yn hanfodol i ymateb Covid-19, neu os ydych chi'n weithiwr allweddol fel y'i diffinnir gan y llywodraeth, dylech wneud trefniadau i'ch plentyn aros yn y gartref yn ddiogel. Os nad oes dewis arall diogel, bydd Ysgol y Rofft ar agor i ofalu am y plant hyn.