Ymwadiad: Gallai’r gwasanaethau a’r amseroedd a restrir ar y wefan hon newid ar fyr rybudd. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am unrhyw golledion, ddifrod neu anghyfleustra o ganlyniad i unrhyw anghywirdeb.

Prisiau tocynnau bws: Ni allwn ddarparu prisiau ar gyfer pob gwasanaeth penodol. Cysylltwch â'r darparwr cludiant perthnasol neu Traveline Cymru (dolen allanol).

1 Wrecsam - Caer (ARRIVA)

Llwybr

Gresfford, Marffordd, Pulford, Yr Orsedd, Lavister, Parc Busnes Y Gaer.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2 Wrecsam - Croesoswallt (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair, Rhosymedre, Newbridge, Lodgevale, Y Waun, Chirk Green, Weston Rhyn, St Martin Moor, Ysbyty Gobowen, Gorsaf Rheilffordd Gobowen.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2A Wrecsam - Croesoswallt (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair, Rhosymedre, Newbridge, Lodgevale, Y Waun, Chirk Green, Weston Rhyn.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2C Wrecsam - Cefn Mawr (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Rhosymedre, Cae Gwilym.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

3 Wrecsam - Pen-y-Cae (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Ponciau, Rhos.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

4/4A/4B Wrecsam - Rhos (ARRIVA)

Llwybr

  • 4 Pen-y-Cae trwy pentref Rhostyllen a Pentre Bychan.
  • 4A Afoneitha trwy Johnstown.
  • 4B Afoneitha trwy pentref Rhostyllen a Pentre Bychan.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

5 Wrecsam - Llangollen (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair a Trevor.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

5 Wrecsam - Caer (Stagecoach)

Llwybr

Holt, Farndon, Saighton.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

7 Wrecsam - Parc Caia (ARRIVA)

Llwybr

Ffordd Holt, Spring Lodge, Lôn Hullah, Ysgol Morgan Llwyd, Eden Drive.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

8 Wrecsam - Parc Caia (ARRIVA)

Llwybr

Hightown, Whitegate, Y Wern, Eden Drive.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

11 Wrecsam - Y Mwynglawdd (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Southsea, Coedpoeth (High Street).

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

12/12A Wrecsam - Brymbo (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Brynteg, Pentre Broughton.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

14 Wrecsam - Brymbo (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Southsea, Tanyfron.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

17 Wrecsam - Moss - Lodge (Wrexham Taxis)

21/21A Wrecsam - Brynhyfryd (ARRIVA)

Llwybr

Ffordd yr Wyddgrug / Ysbyty Maelor, Pendine, The Wheatsheaf.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

27 Wrecsam - Yr Wyddgrug (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, The Wheatsheaf, Cefnybedd, Caergwrle, Leeswood.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

29 Wrecsam - Yr Wyddgrug (M&H Coaches)

Llwybr

Ysbyty Maelor, Caergwrle, Bwcle.

33/X33 Wrecsam - Llai (ARRIVA)

Llwybr

Rhosddu, Gwersyllt, Bradle.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

PC1/PC2 Southsea/Gatewen - Ystâd Diwydiannol Llai (Pat's Coaches)

34 Wrecsam - Trevalyn (Wrexham Taxis)

35 Wrecsam - Plas Goulbourne (ARRIVA)

Llwybr

Acton, Parc Borras, Sunningdale Estate.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

41A Wrecsam - Ystâd Diwydiannol Wrecsam (ARRIVA)

Llwybr

Smithfield, The Queensway, Pentre Maelor a Redwither.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

41B Wrecsam - CEM Berwyn (D&G Bus)

Llwybr

Queensway, CEM Berwyn.

Trwy Gorsaf Gyffredinol Wrecsam.

42F Wrecsam - Rhos-y-Madoc (Wrexham Taxis)

Llwybr

Gyfelia, Eyton, Erbistock.

45F Wrecsam - Bettisfield (Wrexham Taxis)

Llwybr

Ridleywood, Worthenbury, Tallarn Green a Horsemans Green.

X5 Wrecsam - Llangollen - Corwen (Lloyds Coaches)

Llwybr

Rhiwabon, Pont Adam a Albert Grove.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

X51 Wrecsam - Dinbych (ARRIVA)

Llwybr

Rhuthun a Llandegla.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

64 Llanarmon DC - Glyn Ceiriog - Llangollen (Tanat Valley)

Llwybr

Y Waun a Froncysyllte.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

146 Wrecsam - Whitchurch (Pat's Coaches)

Llwybr

Marchwiel, Bangor is y Coed, Owrtyn, Penley.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL1 Wrecsam - Wrecsam trwy Maes-y-Dre (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Borras, Wrecsam trwy Maes-y-Dre.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL2 Wrecsam - Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Pentre Bach, Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL3 Wrecsam - Abenbury (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Abenbury.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

T3 Wrecsam - Abermaw (Lloyds Coaches, TrawsCymru)

Llwybr

Llangollen, Corwen, Dolgellau.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Trwy Gorsaf Rheilffordd Rhiwabon.

T12 Wrecsam - Machynlleth (Lloyds Coaches, Tanat Valley, TrawsCymru)

Llwybr

Croesoswallt, Y Trallwng a Y Drenewydd.

Defnyddir bws llaw isel ar y gwasanaeth fel arfer.