Rhowch wybod, gofynnwch, talwch

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni

 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion - 01978 292066
 • Gofal Cymdeithasol i Blant - 01978 292039
 • Busnes - 01978 298990
 • Addysg  - 01978 298991
 • Cyllid  - 01978 298992
 • Tai   - 01978 298993
 • Cynllunio a Rheoli Adeiladu - 01978 298994
 • Balchder yn eich Strydoedd - 01978 298989
 • Cludiant (Bathodynnau Glas, tocyn bws) - 01978 298996
 • Mwy o wasanaethau (gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, pleidleisio a swyddi gwag) - 01978 298997

Neu ffoniwch ein switsfwrdd ar 01978 292000.

Cyfnewid testun

Rhowch 18001 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.

Cysylltiadau mewn argyfwng y tu allan i oriau

 • Atgyweiriadau tai’r Cyngor - 01978 298993
 • Cynllunio Rhag Argyfwng - 01352 702124
 • Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng) - 0345 053 3116
 • Priffyrdd - 01978 292055
 • Teleofal - 01978 292055

Ymweld â ni

Ymwelwch â Galw Wrecsam – ein canolfan gwasanaeth cwsmeriaid yn 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG.

Oriau agor

 • Dydd Llun 9am - 4.30pm
 • Dydd Mawrth 9am - 4.30pm
 • Dydd Mercher 9am - 4.30pm
 • Dydd Iau 10.30am - 5.30pm
 • Dydd Gwener 9am - 4.30pm
 • Dydd Sadwrn Ar Gau
 • Dydd Sul Ar Gau

Anfonwch neges atom ni ar gyfryngau cymdeithasol