Dyma ambell le yn Wrecsam lle gallwch roi eich dodrefn glân, sydd o safon dda fel nad ydynt yn mynd i dirlenwi...

Second Circle Furniture

Sefydliad elusennol dielw wedi’i leoli yn Llai. Mae’n derbyn rhoddion ar ffurf dodrefn a nwyddau trydanol.

Am ragor o wybodaeth, gallwch anfon e-bost at secondcircle@hotmail.co.uk, neu ffonio 01978 856501.

BHF Cymru

Mae’n derbyn rhoddion ar ffurf dodrefn a nwyddau trydanol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y BHF (dolen gyswllt allanol), neu ffoniwch 01978 884140.

Cynllun Ailddefnyddio Dodrefn Tŷ'r Eos

Maent yn derbyn dodrefn da a glân. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Hosbis Tŷ'r Eos (dolen gyswllt allanol), neu ffoniwch 01978 262589.