Gallwch gael gwared ar wastraff sy’n ormod ac eitemau’r cartref sy’n rhy fawr neu drwm i’w rhoi yn eich bin arferol yn eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol.

Mae’r holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar agor bob dydd ac eithrio diwrnod y Nadolig. FCC Environment sy’n rheoli’r safleoedd hyn.

O ddydd Gwener 3 Ebrill 2020:

 • Bydd Bryn Lane ar gau.
 • Bydd Plas Madoc ar gau.
 • Bydd Brymbo ar gau.

https://news.wrexham.gov.uk/why-were-closing-our-recycling-centres/

Byddwn yn monitro defnydd a gweithrediadau yn barhaus, ac yn gwneud newidiadau pellach yn ôl yr angen.

Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam

Lôn y Bryn, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9UT

Oriau agor:

 • 8am - 8pm drwy’r flwyddyn

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Brymbo

Y Lodge, Brymbo, Wrecsam LL11 5NR

Oriau agor:

 • Mawrth 9am - 6pm
 • Ebrill tan Awst 9am - 8pm
 • Medi 9am - 6pm
 • Hydref tan Chwefror 9am - 4pm

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Plas Madoc

Banc Wynnstay, Plas Madoc, Wrecsam LL14 3ES

Oriau agor:

 • Mawrth 9am - 6pm
 • Ebrill tan Awst 9am - 8pm
 • Medi 9am - 6pm
 • Hydref tan Chwefror 9am - 4pm

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Mae eitemau ychwanegol y gellir eu hailgylchu’n cynnwys...

 • Batris
 • Cardfwrdd
 • Batris car
 • Carped
 • Trydanol
 • Dodrefn
 • Gwastraff gardd
 • Gwydr
 • Plastig caled/anhyblyg
 • Deunydd adeiladu a cherrig
 • Offer trydanol mawr
 • Matresi
 • Tecstilau a dillad cymysg
 • Paent
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Plaster-fwrdd (Brymbo a Bryn Lane)
 • Tuniau/caniau
 • Teledai a sgriniau
 • Teiars
 • Metel sgrap
 • Pridd
 • Olew injan budr
 • Cartonau â haen o gwyr
 • Pren

Asbestos (Bryn Lane)

Ni fydd safle Bryn Lane yn derbyn gwastraff asbestos oni bai ei fod wedi cael ei roi mewn bagiau dwbl, neu wedi ei lapio gan ddefnyddio bagiau polythen cyfan (e.e. sachau rwbel), i gydymffurfio â chanllawiau iechyd a diogelwch.

Nid oes unrhyw un o'n canolfannau'n derbyn silindrau nwy - ewch â'r rhain yn ôl i'r cyflenwr.

Chofrestrwch i gael nodiadau atgoffa bin

Wrth gofrestru i dderbyn nodiadau atgoffa, byddwch yn derbyn neges e-bost wythnosol y diwrnod cyn eich diwrnod casglu, felly ni fydd raid i chi gofio pa fin sy’n mynd pa bryd.

Cofrestrwch