Cyffredinol

Ar hyn o bryd mae’r firws Covid-19 wedi effeithio ar rai pobl sy’n byw yn y DU ac mae mwy o achosion yn debygol. Darllenwch y cyngor diweddaraf a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen gyswllt allanol).

Y sefyllfa yn Wrecsam

Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Wrecsam yn cael ei diweddaru yn yr adran hon fel bo angen. Fe’ch cynghorir i edrych yma o dro i dro a chymryd sylw o unrhyw gamau sydd eu hangen.

Yn y cyfamser, byddwch yn ymwybodol o’r cyngor cyffredinol ar olchi dwylo a dal tagiadau a thisian i mewn i hancesi papur (dolen gyswllt allanol / saesneg yn unig)