Prif negeseuon heddiw (6.4.20)

  • Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun cymorth gofal plant i helpu gweithwyr hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

  • Byddwn yn parhau i wagu eich biniau a chasglu eich gwastraff ailgylchu fel arfer dros gyfnod y Pasg.

  • Rydym yn gweithio gyda’r heddlu yn Wrecsam i atal unigolion rhag ymgynnull mewn tafarndai i yfed a chymdeithasu, yn dilyn cais y llywodraeth i bobl aros gartref. Ni fydd Cyngor Wrecsam yn goddef ymddygiad o’r fath a bydd busnesau ac unigolion yn wynebu canlyniadau difrifol os cânt eu canfod yn euog.

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/covid-19-coronafeirws-newydd-nodyn-briffior-cyhoedd-6-4-20/

Cyffredinol

Ar hyn o bryd mae’r firws Covid-19 wedi effeithio ar rai pobl sy’n byw yn y DU ac mae mwy o achosion yn debygol. Darllenwch y cyngor diweddaraf a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen gyswllt allanol).

Y sefyllfa yn Wrecsam

Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Wrecsam yn cael ei diweddaru yn yr adran hon fel bo angen. Fe’ch cynghorir i edrych yma o dro i dro a chymryd sylw o unrhyw gamau sydd eu hangen.

Yn y cyfamser, byddwch yn ymwybodol o’r cyngor cyffredinol ar olchi dwylo a dal tagiadau a thisian i mewn i hancesi papur (dolen gyswllt allanol / saesneg yn unig)